300x80

Photobucket

Για να διαφήμιση επικοινωνήστε μαζί μας..

Breaking News

Mυτιληναίος: Κέρδη € 15 εκατ. στο α’ τρίμηνο

Στο Α' Τρίμηνο του 2011, ο Όμιλος παρουσιάζει ισχυρή αύξηση μεγεθών που αποδίδεται... κυρίως στην αυξημένη παραγωγή Αλουμινίου ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης ζήτησης στις διεθνείς αγορές, και στη συνέχιση της εκτέλεσης των έργων που έχει αναλάβει η θυγατρική ΜΕΤΚΑ στις αγορές του εξωτερικού.
Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη που διατηρεί τον Όμιλο σε αναπτυξιακή τροχιά και το μηχανισμό θωράκισης ενάντια στην αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος στηρίζει την ελληνική οικονομία σε αυτή την περίοδο αποεπένδυσης και βαθιάς ύφεσης, συνεχίζοντας την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα Ενέργειας και στον τομέα της Μεταλλουργίας, και διατηρώντας χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.


Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το Α' Τρίμηνο του 2011 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα € 281 εκατ. έναντι των € 173 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αύξηση 62% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων αλουμινίου, και στη βελτιωμένη επίδοση του τομέα έργων.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 43,8 εκατ. από € 33,0 εκατ. το 2010, ενισχυμένα από την αύξηση τιμής αλουμινίου στο LME, αλλά και την σημαντική αύξηση πωλήσεων που πραγματοποίησε η θυγατρική ΜΕΤΚΑ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 15,0 εκατ. έναντι € 12,4 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.
Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α' Τριμήνου 2010 δεν συμπεριλαμβάνεται το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους € 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη ανέρχεται σε €14,6 εκατ.
Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου, επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του αλουμινίου (αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2010), παρά τις σημαντικές κοστολογικές πιέσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών, τάση που ενισχύθηκε από τις επιπτώσεις του καταστρεπτικού σεισμού στην Ιαπωνία.

Ο Τομέας Έργων EPC, παρουσίασε άνοδο μεγεθών το Α' Τρίμηνο 2011, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, ανήλθε στα € 162,2 εκατ. έναντι € 105,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 26,0 εκατ., από € 18,4 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα (16,0%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε € 17,7 εκατ. έναντι €10,9 εκατ. το Α? Τρίμηνο του 2010.
Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, στον κύκλο εργασιών και στα αποτελέσματα προ φόρων του Α' Τριμήνου 2010 δεν συμπεριλαμβάνεται το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους € 32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη ανέρχεται σε €26,6 εκατ.
Στο Α' Τρίμηνο του 2011, η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη μεγεθών στηριζόμενη στην επιτάχυνση της εκτέλεσης έργων, κυρίως στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Τουρκίας. Με δεδομένο ότι το 2011 αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση ορισμένων σημαντικών συμβάσεων, η ΜΕΤΚΑ είναι πλέον έτοιμη να διεκδικήσει νέα έργα, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα € 2,1 δις.
Τέλος, η ΜΕΤΚΑ σήμερα είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει στα ενεργειακά έργα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της στη λειτουργία και συντήρηση και πιθανώς στην ιδιοκτησία θερμικών σταθμών.
Όσον αφορά στη Συρία, η εκτέλεση της σύμβασης για την κατασκευή του κοινωφελούς έργου υποδομής Deir Ali προχώρα χωρίς καθυστερήσεις, παρά τις εσωτερικές εντάσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Υπογραμμίζεται ότι η ΜΕΤΚΑ θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων της, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό εφόσον υπάρξει κάποια εξέλιξη που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο των έργων.

Στον Τομέα Ενέργειας, σε λειτουργία πλέον βρίσκονται οι θερμικές μονάδες της Συμπαραγωγής και του Αγ. Νικολάου, Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 788ΜW, ενώ τον Αύγουστο αναμένεται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου εργοστασίου των Αγ. Θεοδώρων, Κορίνθου, ισχύος 437MW. Σημειώνεται ότι εντός του έτους αναμένεται η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας και των τριών μονάδων, συνολικής ισχύος 1.200MW. Με τη λειτουργία των τριών θερμικών μονάδων ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του επενδυτικού πλάνου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αύξηση του μεριδίου αγοράς και ισχυροποιεί τη θέση του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην εγχώρια αγορά ενέργειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ανοιχτόμυαλο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Leave a Reply